Palkankorotusneuvottelut kariutuivat useilla sopimusaloilla

Optioneuvottelut voimassa olevien työehtosopimusten toisen vuoden palkankorotuksista ovat päättyneet tuloksettomina seuraavilla Teollisuusliiton kemian sektorin sopimusaloilla: harja- ja sivellinalat, jakelu, jalometalliala, kenkä- ja nahkateollisuus, suorajakelu, tekstiilihuoltoala ja veneenrakennusteollisuus.

Neuvottelujen kariutuminen tarkoittaa sitä, että edellä mainittujen sopimusalojen työehtosopimuksista tullaan neuvottelemaan niiden koko laajuudessa.

Seuraavaksi neuvottelupäiväksi on jalometallialalla sovittu 17. tammikuuta ja jakelussa 8. helmikuuta. Muiden sopimusalojen neuvotteluajankohdat ovat vielä avoinna.

Harja- ja sivellinalalla sekä jalometallialalla työnantajia edustaa Kemianteollisuus ry. Jakelussa ja suorajakelussa työnantajia edustaa Medialiitto. Kenkä- ja nahkateollisuudessa työnantajia edustaa Kenkä- ja nahkateollisuus ry. Tekstiilihuoltoalalla työnantajia edustavat Yhteinen toimialaliitto ry. ja Tekstiilihuoltoliitto ry. Veneenrakennusteollisuudessa työnantajia edustaa Veneteollisuuden Työnantajat ry.