Neuvottelutulos tekstiili- ja muotialalle

Teollisuusliiton ja Suomen Tekstiili & Muoti ry:n neuvottelemasta työehtosopimuksesta tekstiili- ja muotialalle on saatu neuvottelutulos.

Neuvottelutulos siirtyy seuraavaksi liittojen hallintojen käsittelyyn, jonka jälkeen sopimuksesta tiedotetaan tarkemmin.