Teknisen huollon ja kunnossapidon työntekijöiden työehtosopimus 2023–2024

Teollisuusliiton hallitus hyväksyi keskiviikkona 15. helmikuuta teknisen huollon ja kunnossapidon uuden työehtosopimuksen. Myös työnantajia edustava Palvelualojen työnantajat Palta ry on hyväksynyt sopimuksen.

Palkankorotukset vuonna 2023

Sopimuksen mukaiset vuoden 2023 palkankorotukset toteutetaan paikallisena palkkaratkaisuna. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa 15.3.2023 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita.

Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, toteutetaan palkantarkistukset alla kuvatulla tavalla.

400 euron kertakorvaus maksetaan maaliskuun normaalina työpaikan palkanmaksupäivänä niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on ollut voimassa 1.2.2023 ja on voimassa kertakorvauksen maksupäivänä.
Osa-aikaiselle työntekijälle kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Palkkoja korotetaan 3,5 prosentin yleiskorotuksella viimeistään 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Taulukoita, lisiä ja korvauksia korotetaan 3,5 prosentilla 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksun alusta alkaen.

Jos tehdään paikallinen palkkaratkaisu, taulukoita korotetaan samaan aikaan paikallisen palkkaratkaisun toteutuksen yhteydessä.

Palkankorotukset vuonna 2024

Sopimuksen mukaiset vuoden 2024 palkankorotukset toteutetaan paikallisena palkkaratkaisuna. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa 19.1.2024 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita.

Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, toteutetaan palkantarkistukset alla kuvatulla tavalla.

Palkkoja korotetaan 2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Lisäksi työnantaja käyttää sopimuksen voimaantulon jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta, työntekijöiden palkkojen korottamiseen yritys- tai työpaikkakohtaisesti 0,5 prosenttia. Työnantaja jakaa korotukset liittojen ohjeistuksen mukaisesti. Palkantarkistusten käytöstä ja jakoperusteista tiedotetaan pääluottamusmiestä liittojen yhteisen ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 29.2.2024 mennessä. Mikäli pääluottamusmiestä ei ole valittu, tiedotetaan koko henkilöstöä.

Taulukoita, lisiä ja korvauksia korotetaan 2 prosentilla 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen.

Jos tehdään paikallinen palkkaratkaisu, taulukoita korotetaan samaan aikaan paikallisen palkkaratkaisun toteutuksen yhteydessä.

Teksteissä sovittiin mm. korotukset yöpymisrahaan siten, että jos työntekijä ei esitä majoituslaskua, työnantaja suorittaa 12 euron yöpymisrahan yöltä ja yöpymisraha korottuu 1.4.2023 13 euroon ja 1.4.2024 13,20 euroon ja että paikallisesti voidaan sopia palkkarakenteen vaatimista ohjetehtävistä ja niiden sijoittamisesta vaativuusryhmiin.

Sopimusta käsitellään Teollisuusliiton teknisen huollon ja kunnossapidon tulevissa luottamushenkilöille järjestettävissä koulutuksissa.