Jakelua koskevan työehtosopimuksen neuvottelutulos

Teollisuusliiton ja Medialiitto hallinnot ovat hyväksyneet jakelualan työehtosopimuksen. Sopimuskausi on 01.03.2023 – 28.02.2025.

Palkankorotukset vuonna 2023

Yleiskorotuksen suuruus ja ajankohta

Henkilökohtaisia palkkoja, vähimmäispalkkoja, yötyölisää ja perehdyttämislisää korotetaan 1.5.2023 3,8 %.

Palkankorotukset vuonna 2024

Yleiskorotuksen suuruus ja ajankohta

Henkilökohtaisia palkkoja, vähimmäispalkkoja, yötyölisää ja perehdyttämislisää korotetaan 1.4.2024 2,2 %.

Alan palkkoja korotetaan yllä mainitun mukaisesti. Jakelualalle ei sovittu kertakorvausta, mutta kertakorvauksen vaikutus on huomioitu palkankorotusten ajankohdan aikaistuksilla. Sopimuskauden palkkataso siis myötäilee yleistä linjaa.

Tällä kierroksella emme tehneet tekstimuutoksia. Ainoastaan virheellisiä ja vanhentuneita kirjauksia muutettiin, mutta niillä ei ole vaikutusta alan työehtoihin. Työehtosopimuskaudelle sovittiin työryhmistä, jotka jatkavat toimintaansa sopimuskauden ajan.