Uusi työehtosopimus Fiskars Finland Oy Ab:lle

Fiskars Finland Oy AB:n (aiemmin Iittala Group Oy Ab) työntekijöitä koskeva työehtosopimus on yrityskohtainen. Se solmitaan työnantajaliitto Kemianteollisuus ry:n kanssa. Uusi yrityskohtainen kaksivuotinen työehtosopimus on voimassa 21.2.2023–31.1.2025 välisen ajan.

Uuden työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset muodostuvat + 5,5 prosentin yleiskorotuksesta, 0,2 prosentin paikallisesta erästä, 400 euron kertaerästä ja samansuuruisesta 400 euron myöhennyskorvauksesta.

Tarkemmin kuvattuna työntekijän henkilökohtaista palkkaa ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä korotetaan 1.10.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Vuonna 2024 yleiskorotuksen suuruus on 3,3 prosenttia ja se maksetaan 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Helpotusta talven aikana korkeiksi kohonneisiin kustannuksiin maksetaan kertakorvauksina, joita ratkaisu sisältää vuodelle 2023 yhteensä 800 euroa. Ensimmäinen 400 euron erä tulee maksuun huhtikuussa ja myöhennyskorvaus heinäkuussa.

Vuoden 2024 palkankorotuksiin sisältyy 0,2 prosentin yrityskohtainen erä, jonka jakamisesta työnantaja päättää. Erä maksetaan yleiskorotuksen kanssa samana ajankohtana 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Taulukkopalkat nousevat molempina vuosina yleiskorotuksen verran eli yhteensä 5,5 prosenttia kahden vuoden sopimuskaudella. Työehtosopimuksen lisät nousevat 3,3 prosentilla 1.2.2024 alkaen.

Uudet tekstit ja hankkeet ovat yhtenäisiä kemian pääalojen kirjausten kanssa.

Voit lukea tiivistelmän työehtosopimuksen muutoksista tästä linkistä.