Metsäalan, metsäkonealan ja taimitarha-alan sopimusneuvottelut

Teollisuusliiton irtisanomien metsäalan ja metsäkonealan työehtosopimusten voimassaolo päättyi 31.1.2024. Neuvottelut kummankin työehtosopimuksen uusimiseksi ovat käynnissä ja niissä on keskitytty lähinnä tekstikysymyksiin.  Aiemman työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan.

Taimitarha-alan työehtosopimuksen osalta neuvottelut käynnistyvät viikolla kuusi. Taimitarha-alan työehtosopimus on niin ikään irtisanottu Teollisuusliiton toimesta, ja sen voimassaolo päättyy 29.2.2024.

Neuvottelutilanteiden muuttuessa asiasta tiedotetaan Teollisuusliiton sivuilla.