Industrifacket jobbar för dig

Välkommen till Industrifacket. Du har gjort ett gott val! Vi är glada att du vill höra till vårt team!

Din ansökan har mottagits och din medlemskapsansökan har skickats till din e-post.

Om du vill ge respons på den elektroniska anslutningsblanketten kommer du till den snabba och lätta enkäten genom att klicka på den här länken.

Kolla dina medlemsförmåner!

Industrifacket jobbar för digIndustrifacket jobbar för att du ska ha en bättre arbetsmiljö och bättre anställningsvillkor. Vi förhandlar bland annat om löner, arbetstider, semestrar, lediga dagar och arbetarskyddsfrågor. Sådan intressebevakning gör ingen annan än fackförbund.

Läs mer om dina medlemsförmåner här.