Asta Kääriäinen

Avtalsexpert, teknisk service och tekniskt underhåll

Verksamhetsområde/enhet

Teknologisektorn