Jouni Nurmela

Sydvästra Finlands verksamhetsområdets regionchef

Verksamhetsområde/enhet

Sydvästra Finland