Kari Lähteenmäki

Avtalschef, teknologisektorn, teknologiindustrin, plåt- och industriisoleringsbranschen

Verksamhetsområde/enhet

Teknologisektorn