Mika Kolehmainen

Östra Finlands verksamhetsområdets regionchef

Verksamhetsområde/enhet

Östra Finland