Tarja Dolk

Avtalsexpert, olje-, naturgas- och petrokemiska industrin, bildäcksbranschen

Verksamhetsområde/enhet

Kemisektorn