Teollisuusliiton työtaistelutoimet Sievi Element Oy:ssa laajenevat – Liitto julistaa saarron ja jatkaa lakkoa vastatoimena yritysjohdon työntekijöihin kohdistamalle painostukselle

Teollisuusliiton työtaistelutoimet Sievi Element Oy:ssa laajenevat. Laajenemisen taustalla vaikuttaa työnantajan painostustoimet ja pelottelu lakon murtamiseksi. Työnantajan toiminta on tullut Teollisuusliiton tietoon liiton jäsenille suunnatun kyselyn kautta. Teollisuusliiton jäseniä on esimerkiksi uhkailtu erilaisilla seuraamuksilla, kuten työsuhteen päättämisellä, mikäli he osallistuvat lakkoon. Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta tuomitsee Sievi Element Oy:n toimet laittomina ja kannustaa jäseniä pysymään poissa työpaikalta lakon aikana.

– Työnantajan menettely on törkeää ja lain vastaista. Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamista ei voida missään tapauksessa hyväksyä.

– Vastatoimenpiteenä painostukselle Teollisuusliitto julistaa Sievi Element Oy:n tuotteita koskevan saarron ja jatkaa lakkoa kahdella viikolla. Saarron aikana Sievi Elementin tuotteita, tilauksia tai kuormia ei käsitellä Teollisuusliiton jäsenten toimesta, Nevaranta sanoo.

Sievi Element Oy on pyrkinyt kaikin tavoin estämään ammattiliiton toimintaa työpaikalla. Työnantaja on muun muassa valmistellut yksipuolisesti omat työehdot, joiden sisältöä työnantaja nimittää ”paikalliseksi sopimukseksi”. Teollisuusliitto pitää sopimusta pätemättömänä, eikä siksi suosittele yhdenkään Sievi Element Oy:n työntekijän allekirjoittavan sitä.

– Emme suosittele yhdenkään Sievi Element Oy:n työntekijän allekirjoittavan mitään työnantajan tarjoamaa paperia ainakaan ilman juristin konsultaatiota. Suosittelemme, että liiton jäsenet ovat yhteydessä Teollisuusliiton oikeudelliseen yksikköön, mikäli työnantaja edellyttää heitä allekirjoittamaan sopimusehtoja

– Työnantajan yksipuolisesti sanelemat työehdot ovat työntekijän kannalta huomattavasti heikompi ratkaisu kuin työehtosopimus. Se, minkä työnantaja yksipuolisesti sanelee, sen voi työnantaja yksipuolisesti muuttaa. Työehtosopimus asettaa aina vähimmäistason, jonka alle työnantaja ei voi mennä, Nevaranta sanoo.

Sievi Element Oy on myös väittänyt, että työpaikan työntekijät ovat valinneet keskuudestaan luottamusvaltuutetun, jonka kanssa paikallinen sopimus on neuvoteltu työntekijöiden antamalla hyväksynnällä. Teollisuusliitto ei hyväksy luottamusvaltuutetun valintaa.

– Luottamusvaltuutetun valinta on tehty häikäilemättömästi työnantajan aloitteesta ja tahdosta. Teollisuusliiton jäsenillä ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa valintaan, koska se on tehty lakon aikana ja poikkeuksellisen nopeasti.

– Teollisuusliitto kannustaa jäseniään Sievi Element Oy:ssa valitsemaan keskuudestaan pääluottamusmiehen, jotta työntekijöille saadaan aito ja työnantajasta itsenäinen edunvalvoja, Nevaranta päättää.

Teollisuusliitto toimii yhteistyössä AKT:n ja Rakennusliiton kanssa saarron toimeenpanemiseksi. Liitto valmistautuu myös ryhtymään oikeudellisiin toimenpiteisiin työnantajan laittomien toimien lopettamiseksi tehtaalla. Teollisuusliiton lakko Sievi Element Oy:ssa jatkuu 24.7.2022 asti.

Lisätiedot:

Timo Nevaranta
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
Teollisuusliitto
050 574 1430

Saarron alaiset toimipaikat näet täältä.