Ammattiosastojen tes-aloitteet 31.10. mennessä

Liiton hallitus on 17.10.2022 kokouksessaan päättänyt pyytää ammattiosastoilta ja työhuonekunnilta työehtosopimuksien uudistamista koskevat esitykset Teknologiasektorin ja Kemian sektorin työehtosopimusten uudistamiseksi. Teknologiasektorin ja Kemian sektorin työehtosopimukset löydät täältä.

Esitykset on tehtävä kirjallisesti ja niissä tulee olla ammattiosaston tai työhuonekunnan kahden nimenkirjoittajan allekirjoitukset. Esityksiä voi tehdä useita, mutta jokainen esitys tehdään eri lomakkeelle. Lomakkeeseen pyydetään kirjoittamaan työehtosopimus, jota aloite koskee.

Esityslomake löytyy tästä linkistä

Aloitteet on lähetettävä liittoon 31.10.2022 mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteella Teollisuusliitto ry, Edunvalvonta, PL 107, 00531 Helsinki.