Fackavdelningarnas kollektivavtalsinitiativ ska skickas in senast 31 oktober

Industrifackets styrelse har under sitt möte 17.10.2022 beslutat om att be fackavdelningar och verkstadsklubbar lägga fram initiativ för förnyelse av kollektivavtalen inom teknologi- och kemisektorn. Kollektivavtalen för branscherna inom teknologisektorn och kemisektorn hittar du här.

Kollektivavtalsinitiativen ska göras skriftligen och de ska förses med underteckningar av två av fackavdelningens eller verkstadsklubbens undertecknare. Flera initiativ kan läggas fram men de ska göras på olika blanketter. Vi ber att ni skriver det kollektivavtal som initiativet gäller på blanketten.

Blanketten finns här

Kollektivavtalsinitiativen ska skickas in till förbundet senast 31.10.2022 per e-post [email protected] eller per post Industrifacket rf, Intressebevakning, PB 107, 00531 Helsingfors.