Uusi työehtosopimus kenkä- ja nahkateollisuuteen

Kenkä- ja nahkateollisuuden uusi kaksivuotinen työehtosopimus on voimassa 15.3.2023–28.2.2025 välisen ajan. Kenkä- ja nahkateollisuudessa työskentelee noin 1 200 teollisuusliittolaista. Alan työpaikoilla valmistetaan kengät ja niiden komponentit, laukut, turkikset, nahat ja nahkatuotteet.

Uuden työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset muodostuvat + 5,5 prosentin yleiskorotuksesta, 0,2 prosentin paikallisesta erästä, 321 euron kertaerästä ja samansuuruisesta 321 euron myöhennyskorvauksesta.

Tänä vuonna työntekijän henkilökohtaista palkkaa ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä korotetaan 1.11.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Vuonna 2024 yleiskorotuksen suuruus on 3,3 prosenttia ja korotusajankohta on 1.6.2024. Vuoden 2024 palkankorotuksiin sisältyy lisäksi 0,2 prosentin yrityskohtainen erä, jonka jakamisesta työnantaja päättää.

Sopimuskauden alussa alan työntekijöille maksetaan 321 euron suuruinen kertakorvaus toukokuun palkanmaksun yhteydessä tuomaan pientä apua kevääseen. Sopimuksen syntyminen myöhentyi viidellä kuukaudella ja siitä syystä työntekijöille maksetaan vielä lisäksi 321 euron suuruinen myöhennyskorvaus elokuun palkanmaksun yhteydessä.

Taulukkopalkat nousevat molempina vuosina yleiskorotuksen verran eli yhteensä 5,5 prosenttia kahden vuoden sopimuskaudella. Työehtosopimuksen lisät sekä lm- ja tsv-korvaukset nousevat 3,3 prosentilla 1.3.2024 alkaen.

Kenkä- ja nahkateollisuuden tekstimuutokset noudattelevat yleistä linjaa kemian pääalojen sopimusten kanssa. Mm. perhevapaakirjaukset on uudistettu vastaamaan nykyistä lakia. Sopimusalalla järjestetään ennen syyskuun loppua yhteinen koulutus sairaspoissaolojen vähentämisestä, oma ilmoitus käytännöstä ja vuosilomalla sairastumisesta ja osallistutaan lisäksi hankkeeseen, jossa kartoitetaan eri-ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien työntekijöiden tarpeiden huomioimista työpaikoilla.

Voit lukea tiivistelmän työehtosopimuksen muutoksista tästä linkistä.