Jarmo Markkanen leder Industrifackets fullmäktige

Jarmo Markkanen valdes till ordförande för Industrifackets fullmäktige för åren 2018-2023. Vice ordföranden är Jani Väisänen, Jyrki Levonen och Anne Baltzar. Mellan förbundskongresserna är fullmäktige det högsta beslutfattande organet inom förbundet.

Tre svenskspråkiga ledamöter valdes till Industrifackets fullmäktige. Daniel Hannus från teknologisektorn och Hanna Borisov samt Ann-Louice Ormiskangas från Kemisektorn kommer att representera de svenskspråkiga medlemmarna i den nya fullmäktige. Sammanlagt utsågs 83 fullmäktigeledamöter.

Hela fullmäktiges ordinarie ledamöter:

Teknologisektorn:

Heikki Ahtimaa
Keijo Alahuhtala
Markus Haataja
Daniel Hannus
Jarkko Jokinen
Susanna Kiukainen
Mika Kolehmainen
Ari Kunttu
Mikael Kölhi
Janne Laulumaa
Jyrki Levonen
Reija Mettovaara
Jaakko Miettinen
Kirsi Niemelä
Vesa Niininen
Petri Partanen
Mari Raikisto
Pauli Riekkinen
Ari Rintala
Tapio Ruostetoja
Esa Salminen
Miia Soininen
Tommi Suvela
Anne-Mari Toikka
Kristian Toikka
Sami Tuominen
Tarmo Tyni
Janne Vainio
Vesa-Pekka Vuorenmaa
Harri Asunen
Marika Ilola
Jouni Jussinniemi
Raimo Kantonen
Jani Kolmonen
Aimo Lahtinen
Karita Lahtinen
Tarmo Lukkarinen
Jouni Lämpsä
Iikka Marttinen
Ilkka Nordström
Mauri Partanen
Anssi Piirainen
Ari Saukkokoski
Tommi Sauvolainen
Arto Venäläinen
Mikko Virolainen
Jari-Matti Välkkynen

Kemisektorn:

Kimmo Aho
Hanna Borisov
Marja Karjalainen
Marko Kemppainen
Mikko Laitinen
Jarmo Markkanen
Petteri Männistö
Ann-Louice Ormiskangas
Simo Raudaskoski
Sandra Roos
Harri Valkonen
Timo Viitanen
Anna Andersson
Juhani Jara
Niina Laitinen
Ilkka Suvanto

Trävarusektorn:

Asko Alasalmi
Anne Baltzar
Ritva Kyllönen
Auvo Mäkelä
Markku Tirkkonen
Kai Hyrynkangas
Marko Luttinen
Nina Mäntylä
Jani Väisänen

Specialbranschernas sektor:

Erja Haapalainen
Veera Hakanperä
Eija Lyttinen
Juha Meriläinen
Anne-Mari Nordberg
Kimmo Sandelin
Santtu Turtiainen
Taina Viljanen
Ville Hänninen
Atte Kilpinen
Marko Lähteenmäki