Startkurs för nyvalda arbetarskyddsfullmäktige

Är du vald till arbetarskyddsfullmäktig eller till vicefullmäktige? Industrifacket ordnar en startkurs om arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter. Under endagskursen bekantar vi oss med grunderna och samarbetet inom arbetarskyddet, lär oss mer om arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter och möjligheter till vidare utbildning.

Du som är svenskspråkig har möjlighet att anmäla dig till den svenskspråkiga kursen oberoende av hemort. Du kan anlända redan dagen före, om du bor längre bort från kursplatsen. Kursen på svenska är i första hand ämnad för dig som valts för första gången, men även om du redan fungerat en tid inom arbetarskyddet kan du anmäla dig till kursen.

Efter sista anmälningsdagen lönar det sig ännu att kolla om det finns platser kvar.

Läs kursinbjudan här.

Anmäl dig till kursen här!