Information åt medlemmarna om FFC:s åsiktsyttring kommer på fredag

Industrifackets styrelse samlas på fredagen 26.1 för att fatta beslut om hur förbundet deltar i FFC:s åsiktsyttring mot den så kallade aktiveringsmodellen för arbetslösa. Styrlesemötet börjar klockan 9.

Förbundet informerar fackavdelningarna och medlemskåren om beslutet och åtgärder som följer genast efter mötet.