Datasekretessutbildning på svenska för fackavdelningarna i Österbotten

EU:s nya dataskyddsförordning kommer – är din fackavdelning redo?

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen omfattar alla medlemsländer inom EU och således också företag och föreningar med personregister, som till exempel fackavdelningarna.

Industrifacket erbjuder en kurs på svenska för de svenskspråkiga fackavdelningarna i Österbotten. Från varje fackavdelning reserveras två platser på kursen, i första hand för ordförande, viceordförande, sekreterare eller kassör. Det är viktigt att någon deltar från varje fackavdelning!

Kurser hålls den 5 juni klockan 18 på Neste Pedersöre. Från klockan 17.15 bjuds på lite mat.

Fackavdelningarna väljer sina representanter och representanterna anmäler sig
personligen senast 4.6.2018 via Lyyti.

Läs hela inbjudan här (PDF)