FFC: Företagarna i Finland strävar efter att försvaga arbetstagarnas organisering

Det råd som Företagarna i Finland har gett sina medlemsföretag – att betala arbetstagarnas medlemsavgift i den privata arbetslöshetskassan YTK – strider mot arbetsavtalslagen. Rådet visar att organisationen är mer intresserad av att försämra arbetstagarnas rättigheter än att förnya arbetsmarknaden.

Organisationen Företagarna i Finland meddelade i dag att den uppmanar sina medlemsföretag att överväga att betala personalens medlemsavgift i en privat arbetslöshetskassa, alltså i praktiken YTK. På sin webbplats har Företagarna i Finland rentav publicerat detaljerade anvisningar för hur arbetsgivarna ska gå till väga.

FFC anser att Företagarna i Finland är ute på djupt vatten: enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivaren skyldig att behandla sina arbetstagare jämlikt.

– Arbetsgivaren bryter mot lagen om den fattar beslut om att betala a-kasseavgiften bara för de arbetstagare som är medlemmar i YTK. I så fall borde arbetsgivaren betala a-kasseavgifterna också för de organiserade arbetstagarna, påpekar Saana Siekkinen som är chef för FFC:s utvecklingsprojekt för arbetslöshetsskyddet.

I sitt eget pressmeddelande lyfter Företagarna i Finland fram att organisationen vill förverkliga de reformer som den själv driver genom att försvaga arbetstagarnas fackliga organisering.

– Det här är det senaste ett i en lång serie ideologiska utspel, där man försöker försämra arbetstagarnas möjligheter att försvara sina rättigheter.

Enligt Siekkinen ligger det inte i en ansvarsfull arbetsgivares intresse att arbetstagarna inte känner till sina rättigheter och har ett förbund som stöd. För att uppnå en framgångsrik arbetsplats behövs samarbete och förtroende.

– Förbundet ger råd och handleder om det uppstår konflikter på arbetsplatsen. Mikael Pentikäinen, som är vd för Företagarna i Finland, längtar efter en situation där det inte råder en avtalskultur, utan där arbetsgivarna ensidigt kan diktera villkoren.

Pentikäinen motiverar sitt förslag med att Företagarna i Finland vill försäkra sig om människorna har ett utkomstskydd ifall de blir arbetslösa.

– Men varför bara YTK? Alla a-kassor har samma lagstadgade skyldigheter att sköta arbetslöshetsskyddet, så skyddet är det samma, förundrar sig Saana Siekkinen.