Nu kan du ansluta dig elektroniskt också på svenska

Den elektroniska medlemsanslutningsblanketten finns nu också på svenska och engelska. Den svenska e-blanketten hittar du här. Du hittar också länken till den elektroniska anslutningsblanketten på första sidan på Industrifackets webbplats samt under fliken medlemskap.

Den engelska anslutningsblanketten hittar du här.