Ta hand om sommarjobbarna – berätta om facket

Att höra till facket är lönsamt också för sommarjobbare på många sätt, man får bland annat stöd och trygghet av förtroendemannen samt värdefulla medlemsförmåner.

Du kommer väl ihåg att berätta åt sommarjobbarna om fördelarna av medlemskapet. Som minneslista kan du skriva ut det bifogade arbetsplatsmeddelandet.