Stridsåtgärderna avbryts tills vidare

FFC har i dag fredag behandlat Juha Sipiläs (C) regerings förslag till att avgöra tvisten om uppsägningslagen. FFC:s styrelse godkände inte förslaget som sådant och kräver att motiveringarna till lagparagraferna i den nya uppsägningslagen ska beredas genom trepartsförhandlingar.

Förslaget från Sipiläs regering och FFC:s förslag har nu skickats till medlemsförbundens förvaltningar för bedömning och godkännande.

Beslutet innebär att Industrifacket avbryter alla stridsåtgärder tills vidare. Industrifackets styrelse beslutade också att lägga ned stridsåtgärderna tills vidare.

Den pågående strejken inom trävarusektorn och specialbranschernas sektor upphör lördag morgon 27.10 klockan 06.00, eller när det är möjligt. Förtroendemännen på de arbetsplatser som berörs av strejken har informerats separat om att strejken upphör och om återupptagandet av arbete.

Den pågående strejken gäller arbetsplatser som bestämts tidigare.

Även alla planerade stridsåtgärder för vecka 44 och 45 har lagts på is tills vidare.

Industrifackets styrelse sammanträder tisdag 30.10 för att besluta om sin ståndpunkt till regeringen Sipiläs nya förslag och FFC:s förslag.

Utöver att FFC vill bereda motiveringarna till lagförslaget genom trepartsförhandlingar, kräver centralorganisationen att de ovidkommande uppsägningsgrunder som konstateras i arbetsavtalslagen ska bevaras oförändrade.

Sipiläs regering föreslog utöver de kommande ändringarna i uppsägning av personliga skäl även en kortare uppsägningskarens. I de fall där arbetsgivaren har sagt upp anställningsförhållandet på grund av ett skäl som beror på arbetstagaren, föreslås karensen att förkortas från 90 till 60 dagar. Den kortare karensen föreslås gälla arbetstagare i företag av alla storlekar. Läs mer.

Enligt sitt förslag lovar Sipiläs regering även påbörja en trepartsberedning med arbetsmarknadsorganisationerna om en ändring av aktivitetsmodellen. Beredningen av modellen för arbetssökning på eget initiativ för att förverkliga motprestationer i utkomstskyddet för arbetslösa föreslås också fortsätta genom trepartsberedning. Tidsfristen för dessa arbeten är 28.2.2019.