Förbundet lägger ner förberedelserna av stridsåtgärder

Industrifackets styrelse tog på torsdagen beslutet att förbundet förutsätter att regeringen Sipilä för fram den så kallade uppsägningslagen till riksdagen i den form som man kommit överens om genom trepartsförhandlingar.

Regeringen vek sig under press från fackförbunden och ändrade på sitt förslag om den del av lagen som gäller uppsägningsgrunder för enskilda personer.
Den nya lagen, som utarbetats av löntagar- och arbetsgivarorganisationerna tillsammans med landets regering, garanterar att det nuvarande läget inte ändras. I praktiken innebär det att nuvarande praxis gällande uppsägningar skrivs ner i lag och de rättsfall som uppstår i samband med uppsägningar behandlas fortsättningsvis som nu.

Ursprungligen hade regeringen utarbetat ett lagförslag som hade försämrat uppsägningsskyddet för anställda vid företag med färre än 20 anställda. Senare justerade regeringen förslaget och drog gränsen vid 10 anställda. Trots det skulle lagen ha behandlat anställda ojämlikt beroende på i hur stora företag de arbetar. Lagen skulle också ha försämrat uppsägningsskyddet för den enskilde anställda.
Styrelsen för Fackförbundens Centralorganisation FFC samlades på måndagen och kom gemensamt fram till att det nya lagförslaget och dess motiveringar kan godkännas.

Fackförbunden har längs hösten protesterat mot regeringens lagförslag genom olika demonstrationer och strejker. Slutligen gick regeringen med på att ändra på innehållet i lagförslaget.

Industrifacket deltog i stridsåtgärderna genom ett övertidsförbud som inleddes inom samtliga avtalsbranscher i medlet av september och en strejk på flera arbetsplatser den 3 oktober. Strejken på utvalda arbetsplatser inom Industrifackets trävarusektor och sektorn för specialbranscherna blåstes av då man ansåg att regeringen kan gå med på att ändra på lagförslaget och inleda trepartsförhandlingar. I samband med det avbröts också förberedelserna av övriga åtgärder.

I dag beslöt Industrifackets styrelse att samtliga förberedelser av stridsåtgärder kan läggas ner.

FFC:s styrelse har ändå konstaterat att den lagändring som nu körs igenom, inte är nödvändig. Lagändringen befrämjar inte sysselsättningen, vilket var argumentet som regeringen använde sig av då de tog fram det ursprungliga lagförslaget som skulle ha försämrat uppsägningsskyddet.