Förtroendemannen representerar arbetstagarna på arbetsplatsen

Förtroendemannen förhandlar, avtalar, förlikar och förmedlar information mellan arbetstagarna och arbetsgivaren.

På Industrifackets avtalsbranscher hålls förtroendemannaval under november–december. Nyvalda förtroendemän utbildas direkt i början av året.

Kom med du också!

Startkurs för nyvalda förtroendemän 2.2.2019, Scandic Vasa

På endagskursen bekantar vi oss med förtroendemannens uppgifter, rättigheter och skyldigheter. Via kursen lär du känna andra svenskspråkiga förtroendemän.

Du får även information om hur du kan lära dig mera om uppdraget. Kursen är avsedd för alla svenskspråkiga förtroendemän.

Du kan anmäla dig som deltagare på kursen här

Anmälning senast 17.1.2019.

Ta kontakt med organisationsombudsman Nina Wessberg om du undrar över något. [email protected] eller 040 674 3891.