Murikkas utbildningslokaler har flyttat

Murikkas utbildningslokaler i Hagnäs i Helsingfors har flyttat från huvudkontoret till en ny adress. Adressen är Broholmsgatan 4, 00530 Helsingfors. Lokalerna ligger fortfarande i närheten av huvudkontoret, på andra sidan Broholmsgatan.

Välkommen på kurs!