I höst förhandlas det om arbetsvillkor inom teknologiindustrin

Industrifacket rf. och Teknologiateollisuus rf. har tillsammans kommit överens om att förbunden inte använder sig av optionen för ett så kallat tilläggsår.

En sådan option fanns inbakad i kollektivavtalen för teknologiindustrin, malmgruvorna och plåt- och isoleringsbranschen inom industrin. Således kommer förhandlingarna om arbetsvillkoren för samtliga av Industrifackets branscher att gå av stapeln i normal ordning i höst.

Kollektivavtalen för de ovan nämnda branscherna innehöll möjligheten till att förhandla om ett tredje år, eller så kallat optionsår, under våren 2019 fram till slutet av maj.

Förhandlingarna skulle då endast ha berört löneuppgörelsen för år 2020.

Det finns goda grunder för att förhandla om kollektivavtal i höst, eftersom vi förhoppningsvis då har en bättre bild av hur ekonomin utvecklas, och kan förhandla om kollektivavtalen som helheter.

Höstens förhandlingar berör innehållet i hela kollektivavtalet. Kollektivavtalen för de ovan nämnda branscherna löper ut i slutet av oktober 2019.