Aalto: Förhandlingens och avtalandets kultur måste återvända till Finland

Industrifackets ordförande Riku Aalto önskar att regeringen som bildas under ledning av SDP:s ordförande Antti Rinne ser till att det finns tillräckliga verktyg att ta till om den ekonomiska tillväxten avtar.

– Industrifacket har arbetat för att få in sina mål i regeringsprogrammet tillsammans med Pappers, arbetsgivarförbunden, FFC och de övriga förbunden inom industrin, sade Aalto i sitt inledande tal inför Industrifackets fullmäktige i Helsingfors på tisdagen.

Aalto påminner om att en välfungerande och konkurrenskraftig inhemsk industri ligger i medlemmarnas, deras familjers och hela samhällets intresse.

– Vi har flera förslag för att nå målet, av vilka jag vill lyfta fram tillväxtprogrammet för export och industrin. Den nya regeringen måste göra en förbättring av industrins verksamhetsförutsättningar till en strategisk tyngdpunkt.

Aalto tog upp batteri-industrin för t. ex elbilar, som exempel på investeringsmål.

Industrifacket vill också att regeringen satsar på en reform av yrkesutbildningen, åtgärder mot den växande gråa ekonomin, frågor i anknytning till arbetskraftsinvandring, familjeledighetsreformen och en förlängning av läroplikten.

– Vi kräver att den nya regeringen förbinder sig till ett genuint samarbete med arbetsmarknadsparterna. Jag tror att flera av de saker vi tycker är viktiga kommer att finnas i någon form i regeringsprogrammet.

Aalto påpekade att Industrifacket kommer att idka intressebevakning och kämpa för att nå målsättningarna oberoende hur regeringsbasen i landet ser ut.

”Regeringen verkade sakna kompetens i arbetsmarknadsfrågor”

Enligt Aalto vann oppositionen valet, även om oppositionspartiernas valresultat inte var som väntat.

– Vi måste spegla valresultatet mot det som hänt under de senaste fyra åren, och det har hänt mycket. Det började med tvångslagarna, fortsatte med kiky-tvånget, gick vidare till aktiveringsmodellen och lagförslaget om att luckra upp uppsägningsskyddet. Samtidigt pågick nedskärningar i utbildningen och andra områden, räknade Aalto upp den förra regeringsperiodens händelser.

– Regeringen, i synnerhet centern, verkade sakna all kompetens i arbetsmarknadsfrågor.

Enligt Aalto hade regeringen Sipiläs politik slutligen en rätt så liten inverkan på valresultatet.

– Man frågar sig vad det är som måste hända för att människor ska reagera starkare? Nu ser det ut som att några, i sig förkastliga och fruktansvärda, händelser som berör invandrare eller löst klimatpolitikprat har en betydligt större inverkan på valresultatet.

Aalto anser ändå att valresultatet tyder på att finländarna vill en förändring.

– Vi väntar oss att samarbetet mellan regering och arbetsmarknadsparter återvänder till ett normalläge. Vi väntar oss att en avtals- och förhandlingskultur återfår sin förlorade heder. Det innebär att ingen part får diktera villkoren och att fackföreningsrörelsen med en miljon medlemmar inte tas med en klackspark.

Aalto tog också upp oron kring läget i världsekonomin.

– Handelskriget mellan USA och Kina kan leda till en dålig ekonomisk utveckling i hela världen, så även i Finland. Läget är ändå inte så dåligt som en del av taktiska orsaker vill måla upp det.

Fackets dividender små i jämförelse med stiftelser

I offentligheten har det under den senaste tiden pratats om att personer som arbetar inom löntagarorganisationer har aktivt deltagit i regeringsförhandlingarna.

– Kritiken kommer främst från dem som den här gången inte den här gången är med och förbereder programmet. Det verkar som om man glömt bort hur några arbetsgivar- och företagarorganisationer senast fick sina mål in i regeringsprogrammet, sa Aalto.

Förutom lobbning har FFC:s förslag om att beskatta allmännyttiga aktörers placeringsvinster väckt en del debatt.

– I flera år har borgarna och all världens ”rörelser” skrikit sig hesa om att fackets investeringsvinster ska beskattas. Nu när ett sådant förslag har presenterats så säger samma gäng som kritiserat facket, att man inte kan göra så.

– Populisterna förstår tydligen först nu att samma regler gäller såväl stiftelser som pensionsbolag.

Finländska stiftelser lyfter dividender på ungefär en halv miljard euro på årsnivå. Pensionsbolagen lyfter också stora dividender.

– Fackets dividender är små i jämförelse. Jag vill ändå göra det tydligt att stiftelserna gör ett viktigt jobb då de stöder forskning, konst, idrott och annat viktigt. Det vore ändå trevligt om borgarna hade samma krav på stiftelserna som på oss.

Finlands är en stabil miljö för investeringar

Enligt Aalto utgjordes en av arbetsgivarlägrets viktigaste meddelanden under riksdagsvalet upprepningar om att Finland kännetecknas av en instabil och oflexibel arbetsmarknad, och det måste åtgärdas.

– I praktiken betyder det att så kallade ”olagliga strejker” eller politiska ska fås i styr, även om statistiken visar det inte rör sig m något större problem i Finland, sa Aalto.

Arbetsgivarnas tunna ”babbel” låter konstigt i ljuset av senaste tidens nyheter. Skogsjätten Metsä Group planerar en storinvestering i Kemi.

– Industrifacket stöder det här projektet. Vår uppfattning är att det handlar om en hållbar lösning såväl från våra skogars som ur miljöns synvinkel.