Strejk på Kone Hissit – konflikten berör lokala avtal

De anställda vid företaget Kone Hissit har utlyst en demonstration och arbetsnedläggning som inleddes onsdagen 8.5 klockan 7.00.

Orsaken till demonstrationen är arbetsgivarens tillvägagångssätt att ensidigt tolka ett lokalt avtal om arbete på entreprenad.

– Arbetsgivaren har genom sitt handlande brytt mot . Vi har försökt nå en lösning på konflikten genom förhandlingar, men vi har inte nått ett resultat som är tillfredställande för oss och följer avtalet, säger Tapio Kuhmonen, huvudförtroendeman på Kone Hissit.

De anställda vid företaget Kone Hissit Oy utför inte monterings- och underhållsarbeten under onsdagen.

– I sig är lokala avtal ett bra sätt att föra samman arbetstagarnas och företagets intressen. Om det börjar handla om ensidigt diktat, så följer det inte lagens anda gällande lokalt avtalande, säger Kuhmonen till Yle.

Kone Hissit är att företag som tillverkar och servar hissar, rulltrappor, rullande trottoarer och automatiska dörrar.

Information:
Huvudförtroendeman Tapio Kuhmonen
tel. 040 502 4323
[email protected]