Industrifackets jubileumsfullmäktige: Nya kurser för fackaktiva i Murikka

Industrifacket kommer under året 2020 att anordna kurser som är avsedda för styrelsemedlemmar  i fackavdelningarna. Kurserna kommer att hållas främst under veckoslut i Murikkainstitutet. Målet med kurserna är att hjälpa aktiva inom fackavdelningarna att utvärdera och utveckla verksamheten.

Beslutet om kurserna fattades i samband med Industrifackets jubileumsfullmäktige i Helsingfors. Fullmäktige samlades för att fira att det är 120 år sen en av Industrifackets grundare, Metallarbetarförbundet, grundades.

Sammanlagt rör det sig om sex stycken kurser under ett år. Högst åtta deltagare per fackavdelning kan delta i kursen.

Industrifacket står för finansieringen av kurserna vilket innebär att deltagandet inte medför några extrakostnader för fackavdelningarna.

Historik får fortsättning

I samband med Industrifackets jubileumsfullmäktige publicerades också den femte delen i Metallarbetarförbundets historik. Docent Eino Ketola har skrivit och sammanställt historiken och den behandlar en intressant period i Metallarbetarförbundets och hela det finländska samhällets historia, det vill säga åren mellan 1984 och 2000.

Åren sammanfaller långt med borgåbon Per-Erik Lundhs tid som ordförande för Metall. Per-Erik Lundh var bland annat den första fackföreningsledaren som av presidenten förlänades hederstiteln minister.

Lundh dog i augusti 2017. Han blev 77 år gammal.