FFC: Arbetslösa måste få koncentrera sig på att söka jobb

FFC föreslår att servicen för arbetslösa förnyas så att den uppmuntrar folk att söka jobb och studera på det sätt de själva vill. Arbetslösa måste kunna koncentrera sig på att söka jobb utan att behöva vara rädda för att förlora sin utkomst. Det måste också bli bättre balans mellan de arbetslösas rättigheter och skyldigheter. I sitt förslag har FFC tagit modell av hur tjänsterna och karenssystemet för arbetslösa är uppbyggt i Sverige.

Arbets- och näringsbyråns personal måste träffa alla arbetslösa personligen redan i början av arbetslösheten och alla arbetslösa måste få en personlig coach som sporrar och stöder jobbsökningen. Sysselsättningsplanen skräddarsys så att den motsvarar den arbetssökandes behov och i planen kan man avtala om jobbsökningsmål som förpliktar den arbetssökande och som arbets- och näringsbyrån sedan följer upp.

– Det går att försnabba sysselsättningen genom att redan i början av arbetslösheten grundligt kartlägga de arbetssökandes situation och till exempel behov av utbildning. Jobbsökningsmålen måste vara realistiska och man måste lita på att folk själva kan bestämma vad som passar dem bäst, säger Saana Siekkinen som är direktör på FFC.

Siekkinen betonar att FFC:s förslag går ut på att arbetslösa söker sådana jobb de vill söka, och att man kan avskaffa systemet med förpliktande arbetserbjudanden.

– För att man ska kunna förnya sättet som jobbsökningen följs upp på, måste hela karenssystemet förnyas. Till exempel skulle man inte längre drabbas av 60 eller 30 dagars karens om man försummar sin skyldighet att söka jobb. I stället skulle karenserna vara lindrigare, på samma sätt som i Sverige, och först skulle man endast få en anmärkning.

Siekkinen anser att karenserna inom arbetslöshetsskyddet i nuläget är oskäliga och snarare hindrar än uppmuntrar till arbete.

Saana Siekkinen påminner om att den förra regeringen lagstiftade om aktiveringsmodellen, som skar ner arbetslöshetsskyddet och gjorde det ännu svårare att förstå vilka skyldigheter arbetslösa har.

Lönestöd är ett bra sätt att stöda sysselsättningen

FFC föreslår att både besluten om lönestöd och utbetalningen ska försnabbas. Dessutom vill FFC förnya lönestödet inom den tredje sektorn samt höja det maximala lönestödet för svårsysselsatta personer till 70 procent av lönekostnaderna.

Saana Siekkinen påpekar att användningen av lönestöd är betydligt mer utbredd i Sverige än i Finland, och att samhället har en aktivare roll på arbetsmarknaden när det handlar om att sysselsätta personer med nedsatt arbetsförmåga.