Heli Puura blir direktör för FFC:s avdelning för anställningsvillkor

Industrifackets andra vice ordförande Heli Puura har utnämnts till direktör för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC:s avdelning för anställningsvillkor.

Juris kandidat Puura har tidigare varit anställd vid såväl FFC som tjänstemannacentralorganisationen STTK. Puura var ordförande för det FFC-anslutna fackförbundet Team åren 2015–2017. Sedan början av år 2018 har hon varit andra vice ordförande för Industrifacket.

I FFC:s styrelse har Puura suttit sedan år 2015.

Heli Puura har också erfarenhet av internationell intressebevakning på såväl europeisk nivå som globalt, bland annat genom FN:n arbetsorganisation ILO och industribranschernas internationella federation.

Inom FFC ansvarar avdelningen för anställningsvillkor för att bereda och påverka frågor som gäller arbetslagstiftningen och anställningsvillkoren. Avdelningen ansvarar också för FFC:s internationella påverkansarbete.

– Centralorganisationerna på arbetsmarknaden spelar fortfarande en central roll i beredningen av arbetslagstiftningen, även om deras roll genomgår stora förändringar. Det lönar sig att hålla fast vid att bereda lagstiftningen på trepartsbasis, för det ger en bra grund för att utveckla lagstiftningen på ett balanserat sätt, säger Puura.

– Det är inspirerande att börja jobba på FFC. Organisationen är en stark bevakare av löntagarnas intressen, och inom FFC mycket expertis av toppklass.

Det var FFC:s styrelse som i dag fattade beslut om att utnämna Heli Puura. Puura tillträder på posten i början av september.