Industrifackets ordförande Riku Aalto: Talkotimmar ingen lösning för Finland

Konkurrenskraftsavtalet har på det stora hela haft en positiv inverkan på Finlands konkurrenskraft och ekonomi. Avtalet har delvis bidragit till den högkonjunktur som vi fortfarande lever med.

– Kiky-avtalets effekter ska inte överdrivas. Det gäller speciellt den oavlönade förlängningen av arbetstiden, vars inverkan jämt och ständigt överdrivs i offentligheten. Inom Industrifackets avtalsbranscher har tilläggstimmarna jobbats in på väldigt varierande sätt och effekterna har därmed också varierat, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Inom teknologisektorn har arbetstidsförlängningen i snitt varit 17,7 timmar. I avtalet har man kommit överens om att det gällde en tillfällig förlängning av arbetstiden och avtalen är uppsagda från och med slutet av året.  Inom tre av Industrifackets avtalsbranscher har man inte tagit i bruk någon förlängning av arbetstiden.

Industrifacket strävar efter att slopa de obetalda tilläggstimmarna även för de 25 avtal där timmarna bakades in i avtalstexten.

– Konkurrenskraftavtalet (kiky) skapades i en viss tid för att nå vissa må. Nu finns det inga grunder för oavlönat arbete. Oavlönat talkoarbete är inte lösningen för Finlands eller den inhemska industrins framtid, säger Aalto.

Alto påminner om att höjningen av socialavgifter för arbetstagarna, som utgör en del av konkurrenskraftsavtalet, fortfarande är i kraft. De finländska företagen har under tidsperioden 2017-2019 gynnats med 3,5 miljarder euro. På årsnivå rör det sig om en överföring på över en miljard euro – en överföring som fortfarande pågår.

– Finlands konkurrenskraft är god för tillfället. Värdeökningen inom fabriksindustrin steg med runt 12 procent under åren 2017 och 2018. I våra närmaste konkurrentländer har man gjort rätt så dyra löneuppgörelser, påpekar Aalto.

Enligt näringslivets forskningsinstitut Etlas rapport, som publicerades i måndags, är Grekland landet med längst arbetstid per vecka i Europa.

– Är det från Grekland de finländska arbetsgivarna nu tar modell, undrar Aalto.