Stipendier för studerandemedlemmar

Industrifacket beviljar årligen stipendier till aktiva studerandemedlemmar. Stipendiesumman är 500 euro. Stipendierna delas ut två gånger i året och höstens ansökningsomgång avslutas 1.11.2019.

Målet med stipendiet är att stöda studerandemedlemmar som till exempel arbetat för organisering bland unga, aktivt arbetat för att höja anseendet för sitt yrke eller exemplariskt arbetat för förbättrande av gruppandan.

Du kan ansöka om stipendiet själv, men studerandemedlemmar kan också föreslå varandra. Förslag om vem som kunde beviljas ett stipendium kan också göras av förtroendevalda inom Industrifacket, fackavdelningar, Industrifackets personal samt personal vid läroinrättningar som yrkesinstitut.

Läs mer om stipendiet och lämna in en ansökan!