Industrifackets förhandlingar går trögt

Industrifackets styrelse behandlade de pågående kollektivavtalsförhandlingarna i sitt möte på fredagen. Förhandlingarna har kommit igång inom samtliga av Industrifackets fyra sektorer.

Kollektivavtalet för teknologiindustrin löper ut i slutet av oktober. Flera av avtalen inom kemisektorn och trävarusektorn löper ut i slutet av november.

Kännetecknande för förhandlingarna så här långt har varit arbetsgivarorganisationernas hårda ton och taktik. Exempelvis har inte förhandlingarna inom teknologiindustrin framskridit alls. Stora frågor, som arbetstiden och nivån på löneförhöjningarna, är fortfarande olösta.

Industrifackets styrelse förde en lång och grundlig diskussion om förhandlingsläget. I diskussionerna lyftes fram även det hur förbundet förbereder sig på det att en överenskommelse inte nås innan de nuvarande avtalen löper ut.

I slutet av oktober löper följande avtal ut: teknologiindustrin, malmgruvorna, plåt- och industriisoleringsbranschen, Försvarsministeriets arbetsplatser, bil- och maskinbranscherna, ädelmetallbranschen samt teknisk service och underhåll.

En del av Industrifackets avtal gäller fram till slutet av januari 2020. Avtalet för torvproduktionsbranschen löper ut i slutet av nästa år.