Industrifackets förhandlingar resultatlösa

I förhandlingarna mellan Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrin hade man inte under torsdagen kommit fram till ett resultat som parterna kan vara nöjda över.

Det var framför allt gällande tvisten kring frågan om arbetstiden som man inte kom vidare med, vilket i sin tur förde med sig att man inte kom framåt i de övriga frågorna.

Förhandlingarna mellan Industrifacket och Teknologiindustrin har förts om för att uppnå ett avtal för teknologiindustrins, malmgruvornas samt plåt- och industriisoleringsbranschens del.

Ledningsgruppen kommer under fredagen att fundera över vilka möjliga åtgärder förhandlingsläget ger upphov till. Industrifacket meddelar om saken under fredagen.