Fackavdelningarnas utvecklingsveckoslut – välkommen till Murikka!

Under år 2020 ordnas för fackavdelningarna sex st veckoslutskurser på finska i Murikka-institutet. Ett av veckosluten (14–15.3.2020) är reserverat för svenskspråkiga fackavdelningar. Industrifacket betalar alla kostnader gällande deltagande och arrangemangen.

Under veckoslutskursen ”Fart i verksamheten” möts fackavdelningarna från Svenskfinland för att tillsammans hitta ny fart på verksamheten. Frågor som dykt upp under utvecklingssamtalen med fackavdelningarna diskuteras, likasom idéer för framtidens verksamhet inom fackavdelningen. Dessutom ges fackavdelningen en hel dos av aktuella information.

För de svensk- och tvåspråkiga fackavdelningarnas del kan varje fackavdelning anmäla 2–5 styrelsemedlemmar till kursveckoslutet. På svenska ordnas kursen samtidigt med Vasa-Mellersta Finlands region. Om det totala deltagarantalet överskrids väljer arrangörerna ut deltagarna. Nu gäller det att redan under hösten 2019 i fackavdelningarna fundera på vilka av styrelsens medlemmar som ska representera avdelningen. Industrifacket betalar alla kostnader gällande deltagande och arrangemangen.

Anmäl er fackavdelninsvis senast 27.2.2020.

Anmälning