På kurs nästa år – bekanta dig med fackets kursbroschyr!

Kurserna 2020 finns sammanställda i den nya kursbroschyren, som finns på fackets webbplats. Dessutom kommer broschyren att distribueras till alla medlemmar i decembernumret av medlemstidningen Tekijä. Ta vara på broschyren då du får tidningen med posten.

Anteckna intressanta kurser preliminärt i din kalender. En noggrannare beskrivning av kurserna finns på institutet Murikkas webbplats (på finska) och i fackets studiehandbok, som publiceras senare. Vi informerar skilt om studiehandbokens utgivningsdag.

Välkommen på kurs – lärande lönar sig!

Se kursbroschyren (på finska)