Nu finns ett medlingsbud för teknologiindustrin – Industrifacket tar ställning idag torsdag 19.12

På onsdagskvällen lämnade riksförlikningsman Vuokko Piekkala ett medlingsbud för teknologiindustrin. 

Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrin rf. ska ta ställning till medlingsbudet senast klockan 16.00 torsdagen 19.12.

Teknologisektorns förhandlare går igenom medlingsbudet i detalj under torsdagen. Parterna kan antingen godkänna eller förkasta förslaget.

Förbundet meddelar om innehållet i medlingsbudet efter att riksförlikningsmannen informerats om Industrifackets svar på medlingsbudet.