Förhandlingsresultat för teknisk service och underhåll

Industrifacket har i förhandlingarna med arbetsgivarna nått ett förhandlingsresultat gällade teknisk service och tekniskt underhåll.

Teknisk service och underhåll är ett kollektivavtalen som hör till specialbrasnchernas sektor inom Industrifacket. Förhandlingsresultatet behandlas som bäst i förbundets beslutsfattande organ.

Mer detaljerad information om innehållet i det nya kollektivavtalet för teknisk service och underhåll följer efter att partena beslutat om huruvida de godkänner förhandlingsresultatet.

Runt 1 000 medlemmar i Industrifacket arbetar i branschen. Arbetsgivarna representeras av servicearbetsgivarorganisationen PALTA.