Kemisektorns förhandlare hos riksförlikningsmannen på måndagen

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för kemibranschen fortsatte sent in på natten mellan fredagen och lördagen. Förhandlingarna avslutades utan att amn kommit fram till ett resultat. Följande gång försöker förhandlarna få upp knuten hos riksförlikningsmannen på måndagen 27.1 klockan 13.30.