Kemisektorns förhandlingar fortsätter efter trettondagen

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för kemiska basindustrin, plastproduktindustrin, kemiska produktindustrin samt olje-, naturgas och petrokemiska industrin fortsätter tisdagen 7.1.2020