Förlikningen fortsätter både för kemiindustrin och mekaniska skogsindustrin

Kemisektorns förhandlingar ledde inte under helgen till önskat resultat. Förlikningen fortsätter under ledning av riksförlikningsman Vuokko Piekkala fortsätter på tisdagen, medan det är den mekaniska skogsindustrins tur på onsdagen.

Snickeribranschens och bioindsutrins kollektivavtalsförhandlingar har också nu kommit i gång. Resultaten låter ändå vänta på sig och inga nämnvärda framsteg har gjorts.