Ingen lösning på tvisten i mekaniska skogsindustrin

Förlikningen i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för den mekaniska skogsindustrin ledde inte till resultat söndagen 16.2. Ur Industrifackets synvinkel kvarstår problemen.

Förlikningen fortsätter tisdagen 18 februari klockan 10.

Strejken och stödstrejken på utvalda arbetsplatser inom den mekaniska skogsindustrin fortsätter liksom också övertidsförbudet i hela branschen. Strejkvarsel och övertidsförbud gäller för snickeriindustrin och bioindustrin.