Nya avtalen i medie- och tryckeribranschen godkända

Industrifacket har förhandlat fram flera nya kollektivavtal för avtalsbranscherna inom Industrifackets sektor för specialbranscher.

Innehållet i de nya kollektivavtalen motsvarar Industrifackets målsättnignar för förhandlingarna. De oavlönade extra arbetstimmarna som infördes i samband med konkurrenskraftsavtalet (kiky) slopas och löneförhöjningarna är sådana att de tryggar medlemmarnas inkomstnivå.

Du hittar mer information om avtalen nedan på finska och svenska: