Stridsåtgärderna ställs in i kemibranschen – kikytimmarna slopas och lönerna stiger med 3,3 procent

Industrifackets styrelse har 6.2 godkänt förhandlingsresultatet till att genomföras som kollektivavtal för olje- naturgas- och petrokemisk industri, kemisk basindustri och plastproduktsindustri och kemisk produktindustri.

Det innebär att de utlysta strejkerna i de här branscherna ställs in liksom också övertidsförbudet.

Stridsåtgärderna ställs in även i gummindustrin och glaskeramikindustrin. Kollektivavtaslförhandlingarna fortsätter ändå i de här branscherna. 

Huvudpunkter i de 6.2 goskända kollektivavtalen i tre branscher inom kemiindustrin 

  • olje-, naturgas- och petrokemisk industri, kemisk basindustri och plastproduktsindustri och kemisk produktindustri

Det nya kollektivavtalet gäller för två år 5.2.2020–31.12.2021.

  • Avtalet innehåller inga s.k. kikytimmar
  • Lönerna höjs med 3,3 procent under två år

Löneförhöjningar 2020

Personlig lön (utan tillägg) höjs 1.4.2020 eller vid inledning av närmaste löneperiod med 1,3 procent

Löneförhöjningar 2021

Lön (utan tillägg) höjs 1.3.2021 eller vid inledning av närmaste löneperiod med 1,2 procent.

Företagsspecifik löneförhöjning 2021

En löneförhöjning på 0,8 procent delas företagsvis ut 1.3.2021. Den lokala lönepotten avtalas det skriftligen om med förtroendemannen. Om det inte finns en förtroendeman på arbetsplatsen avtalas ärendet mellan arbetstagare och arbetsgivare.

I fall man inte når en överenskommelse om den lokala löneförhöjningen på 0,8 procent, betalas hälften ut som en allmän lönehöjning. Då är den allmänna lönehöjningen 1,6%.

Arbetsgivaren riktar den resterande 0,4 procenten efter egen bedömning och motiverar beslutet till förtroendemannen.

Den företagsspecifika lönepotten beräknas utgående från personliga löner i januari 2021. Summan används för att utveckla den personliga lönedelen som bygger på personlig arbetsinsats och kompetens.
Industrifacket och Kemiindustrin rf. utvecklar tillsammans regelverket för utbetalning av löneandelen.

Arbetstid

Det finna inga oavlönade s.k. kikytimmar i det nya kollektivavtalet.
Föreskrifterna om arbetstiden har ändrats så att de följer den nya arbetstidslagen.

Annat

Förtroendemannens och arbetarskyddsfullmäktiges ersättning höjs med 3,3 procent från och med 1.4.2020.

Kollektivavtalet sätts upp på fackets webbplats så snart som möjligt.