Förhandlingsresultat i skogsbranschen

Kollektivavtalsförhandlingarna för skogsbranschen ledde fram till ett förhandlingsresultat tisdagen den 10 mars. Avtalsperioden enligt förslaget ligger på runt två år.

Nu kommer förbundens beslutsfattande organ att ta ställning till förhandlingsresultaten. Mer information följer då de slutliga besluten står klara.

Drygt 1 700 medlemmar i Industrifacket arbetar i branschen.