Förhandlingsresultat i tre avtalsbranscher inom kemisektorn

De beslutsfattande organen inom Industrifacket och arbetsgivarförbunden kommer att ta ställning till förhandlingsresultaten inom kort.

Mer information följer efter att de slutliga besluten står klara.