Teknologiindustrins anvisningar angående rörelsebegränsningarna i Nyland

Arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrin rf. har publicerat information om hur ett resor till och från jobbet ska fungera så smidigt som möjligt under det pågående läget, som innebär begränsningar i rörelsefriheten inom landskapet Nyland.

Anvisningarna finns här (på finska).

Statsrådet överlämnade den 27 mars till riksdagen två förordningar genom vilka de begränsningar av rörelsefriheten som fastställs i beredskapslagen ska införas och tillämpas. Begränsningarna som rör resor till och från landskapet Nyland träder i kraft den 28 mars och gäller fram till den 19 april 2020.